07.06.2009 -Klubová výstava 2009, Nitra

rozhodca: Ildiko Muzslai (HU)

Discovered Dream du clos de Seawind – V.1 CAC

Csóványospataki Máriya-Gold – V.2 r.CAC