03.08.2014 – Medzinárodná výstava psov, Zakopané, Poľsko, 3.8.2014
Inspire Black du Cos de Seawind – trieda mladých – Výborný 1, CAJC, J.BOB, BOB.
rozhodca: Judit Korózs-Papp, Maďarsko