01.01.2013 – Náš novoročný výlet s rodinou a kóliami do Tatier.