Nový rok sme spolu s rodinou Zubrických privítali na Liptovskom hrade.