Špeciálna výstava Lučenec, 16.06.2013 – posudzovateľ: Gabriela Ridarčíková