26.12.2013 – výlet s Jamiem a Colou na Spálenisko nad Sigordom v Slánskych vrchoch