September 2012 – Na konci letných dní sme sa vybrali krátky výlet na Kapušiansky hrad.