Daisy

Duchess Daisy Zelené Tuje

Narodenie: 19.04.2021 Pohlavie: Sučka
Farba:trikolórna
Zdravie:DM +/+ (po rodičoch)
CEA/PRA/KAT – free (v 7 týždňoch)

Amnis rhei

Rodičia

Otec: Art Felicity Yanus
Matka: Art Felicity Viktoriya

DBK A/A, DLK 0/0, PATELLA 0/0
CEA +/+, MDR +/-, DM +/+

Juniorchampion of Slovakia

Otec: Lavika Lunar Eclipse
Matka: Imagine Illusion ze Shetlandu

DBK A/A, DLK 0/0, PATELLA 0/0
CEA +/-, MDR +/+, DM +/+

Zdieľať