27.02.2011 – Prežili sme príjemné nedeľné odpoludnie na výlete na Kvašnú vodu.