04.09.2010 – Výlet na Kvašnú vodu pri Prešove. Doteraz najdlhšia prechádzka pre La Mer.