Klubová výstava kólií a šeltií, Lučenec 2018

Dňa 14.04.2018 sa v Lučenci konala výstava kólií a šeltií organizovaná Klubom chovateľov kólií a šeltií na Slovensku.

Posudzovali Harald Steinmetz z Nemecka (dlhosrsté kólie a šeltie) & Beverley White z Veľkej Británie (krátkosrsté kólie a dlhosrsté kólie – triedy čestná, veteránov mladšieho dorastu a dorastu).

Už tradične sa konala v krásnom Mestskom parku v Lučenci. Výsledky výstavy nájdete www.dogshow.sk.

(fotografie môžete ľubovoľne používať za podmienky, že na fotografii ponecháte označenie fotografa – Miro Petrík, ml.)