Klubová výstava kólií a šeltií 2017 – Žilina – 8.4.2017

Rozhodca – Duna Jones z Veľkej Británie

Výsledky:

Indiana Jones Amnis Rhei – Výborná 5

Clarity Amnis Rhei – výborná 3

Damien Black aamnis Rhei – BIS čestná trieda