07.09.2014Špeciálna výstava kólií a šeltií, Košice, Slovensko
Rozhodca: MVDr.Vladimír Piskay, Slovensko

Ďakujeme za krásne predvedenie našich odchovov Damien Amnis Rhei, Crystal Amnis Rhei, Coca Cola Amnis Rhei a tiež nášho Inspire Black du Clos de Seawind.