Dňa 15.09.2017 sme sa zúčastnili na Špeciálnej výstave kólií a šeltií, organizovanej našim Klubom chovateľov kólií a šeltií na Slovensku.
Reprezentovali nás:
Jewel of Amnis Rhei – trieda dorastu – veľmi nádejná 4
Kayleen Amnis Rhei – trieda dorastu – veľmi nádejná 3
Indiana Jones Amnis Rhei – trieda stredná – výborný 3
Edwin Amnis Rhei – trieda otvorená – výborný
Darling Black Amnis Rhei – trieda otvorená – výborná
Clarity Amnis Rhei – trieda šampiónov – výborná 3
Jewel sa v súťaži Dieťa a pes umiestnila na druhom mieste.
Ďakujeme majiteľom našich odchovov za ich predvedenie na výstave a rozhodcovi Istvánovi Székelymu z Maďarska.