6.1.2015 – Krásne počasie nás vytiahlo do prírody pod Kapušianským hradom s Jamiem.