Z nášho Indiho (Indiana Jones Amnis Rhei) sa stal prvý krát otec. Má tri šteniatka v chovateľskej stanici Monmirai – 1 recesívne zlatý psík, 1 recesívne zlatá sučka a 1 trikolórna sučka.  Matkou šteniat je Elissa Gibsonová púšť. Šteniatkam želáme dobré prospievanie a dobrých milujúcich majiteľov.
Viac informácii: Zuzana Urbanová:  tel.: 0915 207 051; e-mail: zuza.regi@gmail.com;  Foto: galéria vrhu

Pages: