Náš slovenský Klub chovateľov kólií a šeltií každoročne vyhlasuje výsledky súťaže TOP PES 2018.

Naša chovateľská stanica sa úspešne zúčastnila s týmito výsledkami:

v kategórii: Chovateľská stanica
4.miesto: TOP CHOVATEĽSKÁ STANICA kólií dlhosrstých 2018: AMNIS RHEI

v kategórii: TOP NÁDEJ: 10. miesto Nina Ricci Blue du Clos de Windmire
v kategórii: TOP PES KÓLIA DLHOSRSTÁ 2018:

3. Inspire Black du Clos de Seawind / 19
8. Indiana Jones Amnis Rhei
14. Damien Black Amnis Rhei

v kategórii: TOP SUČKA KÓLIA DLHOSRSTÁ 2018:

 1. Clarity Amnis Rhei / 27
 2. Nina Ricci Blue du Clos de Windmire
 3. Kayleen Amnis Rhei

v kategórii: TOP JUNIOR SUČKA KÓLIA DLHOSRSTÁ 2018:

 1. Nina Ricci Blue du Clos de Windmire

KLUB STAR 2018:  Clarity Amnis Rhei    Kayleen Amnis Rhei

v kategórii: TOP CHOVNÝ PES KÓLIA DLHOSRSTÁ 2018:

 1. Damien Black Amnis Rhei
 2. Inspire Black du Clos de Seawind
 3. Discovered Dream du Clos de Seawind

v kategórii: TOP CHOVNÁ SUČKA KÓLIA DLHOSRSTÁ 2018:

 1. Sea Dreamer´s La Mer at Amnis Rhei
 2. Begasuka*s Enigma Evangelina
 3. Ginger Black du Clos de Seawind
 4. Coca Cola Amnis Rhei
Pages: